Jdi na obsah Jdi na menu
 


říjen

19. 10. 2016

ČJ - významy slov, slovní druhy, rozlišování podstatných jmen a jejich rodů, slovesa - určování sloves, poznávání předložek, spojek, některých číslovek, některých citoslovcí

- slova příbuzná = kořen slov, významový okruh

- vyjmenovaná slova po b a slova příbuzná

 

M - sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení č. 0 - 7, 10.

opakování - bod, přímka, úsečka, polopřímka = značení + rýsování,

rozlišení - geometrický tvar x těleso

 

Prk - živá příroda

neživá příroda - město, obec, orientace na mapě a v terénu